logo

Amsterdam Noord - Nieuwbouw 14 woningen

Werkzaamheden grondwerk en wegenbouw:
- Maken inrichting bouwplaats
- Aansluiten ketenpark
- Opnemen / afvoeren bestrating
- Ontgraven / aanvullen funderingen / kruipruimtes
- Leveren / aanbrengen infiltratiekratten
- Leveren / aanbrengen bestratingen
- Opruimen voorzieningen keten en bouwplaatsinrichting
- Riool met infiltratiekratten
- Straatwerk openbaar

15175koers_noord (1105K) 15175 nwb14woningen (1218K)